DAGLEDIGA är namnet på en verksamhet som är riktad till pensionärer och daglediga.

Dagledigträffar äger rum vissa torsdagar klockan 14.00. Samlingarna varvas med samlingar i Malmö Ekumeniska RPG-förening, som hålls i olika kyrkor. Vi brukar träffas för att samtala, fika och lyssna på någon som berättar om resor, upplevelser och möten med människor. OBS! Kolla i programmet (se länk nedan) så ser du vilka dagar vi träffas i Hyllie Park.

Hyllie Park Kyrkans äldreverksamhet är ansluten till RPG – Riksförundet PensionärsGemenskap samt har samarbete med Studieförbundet Bilda. En gång per månad är det ”Storsamling” i någon av kyrkorna som är med i Malmö Ekumeniska RPG-förening. Vårterminen brukar avslutas med en bussutfärd till något trevligt och intressant besöksmål. På hösten träffas medlemmar från RPG’s Skåne-Blekinge-distrikt i september för gemenskap på Åhusgården och i november för att lyssna till intressanta föreläsningar på ”RPG-universitetet” i Lund.

Info om RPG hittar du på http://www.rpg.org.se/ där även de olika lokalföreningarnas program finns.

Malmö Ekumeniska RPG-förening har en Facebook-sida där det läggs ut information om samlingar och andra aktiviteter.

PROGRAM – Daglediga - våren 2020

Program för Daglediga i Hyllie Park samt för Malmö Ekumeniska RPG-förening.

Klicka här - Programblad våren 2019 (pdf-fil)

Gå till toppen