Församlingens vision är att

VÄGLEDA människor till Jesus och göra dem delaktiga i en synlig kristen gemenskap.

VÅRDA och utrusta till lärjungaskap.

SÄNDA människor med evangeliet om Jesus Kristus över sociala, kulturella och geografiska gränser.

Församlingens uppdrag är att

Vara en öppen Kristusgemenskap i världen. Detta har sedan urkyrkans tid beskrivits med hjälp av de tre bibliska orden:

MARTYRIA Vi förkunnar Evangeliet, de goda nyheterna om vad Gud har gjort för alla människor i Jesus Kristus.

DIAKONIA Vi tjänar Gud och betjänar våra medmänniskor med allt det som Gud har gett oss. Guds oerhörda kärlek är drivkraften i våra liv.

KOINONIA Vi drömmer om att synliggöra en annorlunda gemenskap som kännetecknas av tro, hopp och kärlek.

FÖRSAMLINGSPLANTERING Naturligt för en frisk och levande församling är att på olika sätt ge liv till nya församlingar. Så var det på Nya Testamentets tid och så är det idag. För Hyllie Park Kyrkan kan det exempelvis handla om att plantera en ny församling, utrusta medlemmar för församlingsplantering, ekonomiskt stödja en ny församling eller vara en resurs för ett församlingsplanteringsteam.

Gå till toppen