Bön är ett ord kyrkorna och de kristna har använt i många år för att beskriva “att man talar med Gud och söker hans gemenskap”. Om vi är öppna för Guds gemenskap, kallar han oss för barn och vänner.

Om vi för ett samtal – bön – med Gud, blir det en plats där vi erkänner våra behov, och intar en ödmjuk attityd och söker räddning och ett beroende av Gud. Bön blir därmed ett uttryck för tro och hopp.

Bön är en förmån som tillåter oss att påverka Gud Faderns hjärta genom hans Son Jesus Kristus.

”Närma er Gud, och han skall närma sig er” är ett löfte som finns i Bibeln Jakobs brev 4:8.

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 4:6-7

Skicka en bön

Gå till toppen